Vv – ortézy


Tvorba vlastní „ortézy“ aneb street art ve výtvarné výchově s oborovým znalcem
Dne 30. 4. na Sluníčkovou školu zavítala Mgr. Terezie Havlíčková Corfu. Cílem její návštěvy byla připravená společná výuka výtvarné výchovy ve třídě 9. AB – dívky. Vzájemná spolupráce mezi přizvaným odborníkem z praxe a školním pedagogem výtvarné výchovy spočívala ve výtvarně-pedagogickém zadání určeném pro uvedenou třídu. Tvořivý blok trval dvě vyučovací hodiny a byl při něm využit princip 3S (společné plánování, společná výuka a společná reflexe). Zábavnou a tvůrčí aktivitou se dívky vzdělávaly, neboť pro ně byla v úvodu přichystaná přednáška, která se zaměřovala na street art – jeho vymezení, používané techniky, ukázky děl světových i tuzemských umělců atd. Vlastní výtvarné zadání se inspirovalo pouliční tvorbou Marka Jenkinse, který vytváří torza lidských těl z izolep a zasazuje je do prostředí ulice. Samotná činnost byla založená na skupinové kooperaci. Dívky spolupracovaly ve dvojicích a vytvářely si „skořápku“ vlastní ruky v reálném měřítku, a to za pomoci potravinové fólie a transparentní lepicí pásky. Po vytvoření dutých rukou jsme hovořili o možných místech jejich instalace. Na konci hodiny vznikl prostor pro debatu, závěrečné hodnocení, reflexi, sebereflexi a zpětnou vazbu od žákyň. JH