Talent školy


Jako každý rok proběhla soutěž, ve které jsme hledali největší talenty naší školy. Soutěže se zúčastnilo 20 žáků. Soutěžící tančili, zpívali, recitovali, předváděli sportovní sestavy a hráli na hudební nástroje. Za taneční kategorii vyhrála Nelly Dobiášová ze 4. B a ve hře na hudební nástroj Rozára Vyčichlová z 5. A. Další ocenění získala Leontýna Charvátová a Klára Gregušková (2. B) za tanec, Alice Jansová a Laura Zimmermannová (3. B) za sportovní sestavu a Natália Gogela s Žofií Kodetovou (4. B) za taneční sestavu. Všem soutěžícím děkujeme za účast.