Tvorba erbů


Tvorba erbů pro „matematické koleje“ – mezipředmětová spolupráce

V 6. A jsme v nedávné době uskutečnili mezioborový projekt napříč výtvarnou výchovou a matematikou. Koncepce spočívala ve vizuálním návrhu a realizaci erbů pro „matematické koleje“, kterými jsou v našem případě Úhelmor, Zlomkozel, Kvádrbír a Číslospár. Činnost byla započata samovolným rozdělením dětí do stejnoměrných skupin, které se pod jednotlivé koleje přiřadily. Každá skupinka si zakládala na vzájemné kooperaci mezi členy a zabývala se návrhem a následnou realizací vlastního erbu. Tomu předcházel informační vstup, kdy jsme si v hodině výtvarné výchovy povídali o erbech, jejich podobě, historii, struktuře, základních částech a následně se věnovali jejich vlastní výrobě. Všechny čtyři zdařilé vizuály, které vznikly ve výtvarce, najdou plnohodnotné uplatnění v hodinách matematiky. A jak se práce povedly? Posuďte sami!