Strašidel se nebojíme


Ve čtvrtek 31. 10.  jsme svolali všechna strašidla ze školní družiny a spolu s nimi i jejich školními kamarády, abychom oslavili Halloween. Všem rodičům děkujeme za dobrůtky a laskominy (některé vlastnoručně vyrobené), jimiž nás zásobili. Všichni odcházeli s rozzářeným úsměvem na tváři. Náladu nám nepokazil ani nečekaný nástup zimy.