Slunce v Galerii Josefa Lieslera


Koncem listopadu jsme s 8. třídami opět zavítali pod kadaňskou radniční věž do Galerie Josefa Lieslera. Zde jsme zhlédli výstavu Jiřího Šedého s názvem Citlivost barevného Slunce. Autora prezentovaných obrazů žáci Sluníčkové školy dobře znají díky každoroční účasti v soutěži „Nejsem na světě sám“. Pro Šedého tvorbu je příznačná výrazná barevnost a osobitá malířská technika projevující se především v pozadí obrazů. Nejen o těchto typických prvcích jsme s žáky ve výstavním prostoru hovořili. Taktéž jsme se zabývali výběrem námětů a jejich významy, o kterých jsme přemýšleli. Konané aktivity se týkaly individuální činnosti i skupinové práce. Odpoledne v galerii jsme si užili a již nyní se těšíme na některou z dalších plánovaných výstav.