Odborník z praxe


Jak se dělá galerie aneb odborník z praxe v hodinách výtvarné výchovy

Do hodin výtvarné výchovy jsme si ve třídě V. A připravili nevšední program. Do Sluníčkové školy totiž dorazila kurátorka MgA. Pavlína Vyhnálková, která několik let působila v Galerii Josefa Lieslera v Kadani. Nyní pracuje v Galerii umění Karlovy Vary. Mnozí naši žáci si ji z kadaňského výstavního prostoru pod radniční věží pamatují, neboť zde pro školní skupiny připravovala velké množství komentovaných prohlídek, tvůrčích workshopů i výtvarně-pedagogických zadání.

Uskutečněná návštěva vycházela ze vzájemné spolupráce mezi pozvaným odborníkem a učitelem výtvarné výchovy. Aktivita byla rozdělena do dvou částí; tj. dvou po sobě jdoucích vyučovacích hodin. V té první dostaly děti teoretický vhled do galerijního prostředí. Povídali jsme si o tom, co je to umění, jaký je rozdíl mezi galerií a muzeem. Kdo pracuje v galerii a co je jeho náplní práce. Dále jsme si ujasnili, co vše obnáší taková instalace výstavy, její příprava i vlastní průběh. Poznávali jsme i světoznámé galerie a spoustu dalších zajímavých věcí. Vše jsme si představovali díky precizně připravené prezentaci, kde byl vždy dostatečný prostor na postřehy, komentáře a dotazy dětí.

Druhá část programu se týkala výtvarné činnosti vztahující se k výstavě Hele, kniha.  Právě ji MgA. Vyhnálková v roce 2016 pro Galerii Josefa Lieslera v Kadani připravovala ve spolupráci s několika ateliéry z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni. Stejně jako kniha byla i naše tvorba založená na rozmanité práci s papírem. Vytvářeli jsme si z několika komponentů zábavnou papírovou hračku, která nás dokázala pobavit i odreagovat.

V závěru vyučovacího bloku jsme vše hodnotili a reflektovali. Pro nás všechny byla tvůrčí činnost i odborná přednáška velice přínosná a nyní máme jasnou představu o tom, jak se dělá galerie. Ještě jednou tímto MgA. Pavlíně Vyhnálkové moc děkujeme!