Docházka do školy od 25. 5. 2020


Vážení rodiče, milí žáci,

jak jsem Vás již informovala, od pondělí 25. 5. 2020 opět přivítáme některé z Vás ve škole. Budou to děti z 1. st., od jejichž rodičů jsme dostali do 18. 5. 2020 podepsanou přihlášku. Tyto rodiče paní učitelky telefonicky nebo mailem o zařazení informovaly 19. 5. 2020. Činnost bude probíhat v 6 skupinách, které se nebudou promíchávat.

skupina

příchod

učebna

oběd od

1. AB

8:00 brankou vpravo u ŠD

1. B

11:30

2. AB

8:00 hlavní bránou

2. B

12:10

3. AB

8:00 bránou vlevo u učebny 3. B

3. B

11:50

4. A

8:10 hlavní bránou

4. A

12:30

4. B

8:20 hlavní bránou

4. B

12:50

5. AB

8:30 hlavní bránou

5. B

13:10

 

Žádáme Vás proto o přesné dodržení času a místa příchodu ke škole. Na děti bude v uvedený čas čekat pedagog, který první den vybere podepsaná čestná prohlášení s datem 25. 5. 2020.  Denně musí mít každý žák s sebou 2 čisté roušky a sáček na jejich uložení.

Při dopolední činnosti budou děti plnit úlohy z distanční výuky v učebnách a v případě příznivého počasí na čerstvém vzduchu v areálu školy. Tato část bude končit odchodem na oběd. Žáci, kteří na něj nebudou přihlášeni, budou odcházet domů. Ostatní budou po obědě pokračovat v odpoledním programu opět v areálu školy a budou odcházet podle údajů uvedených na přihlášce.

Doprovázejícím osobám nebude umožněn vstup do budov školy ani do areálu mezi žáky.  

Pokud by Vaše dítě mělo příznaky virového onemocnění (rýma, kašel, …), do  školy ho určitě neposílejte a omluvte jej z vyučování.

Věříme, že společně zvládneme pobyt dětí ve škole i přes tato omezení, a těšíme se na Vás.

Mgr. Alena Roubínová