Manuál MŠMT


Vážení rodiče,

MŠMT připravilo manuál k provozu škol v následujícím školním roce, ve které je mimo jiné uvedeno:

  • Školy zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu v souladu se školskými právními předpisy.
  • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.
  • Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách, odděleních, studijních skupinách či kurzech.
  • Od 1. září 2020 se předpokládá plošná povinnost nošení ochranných prostředků dýchacích cest (roušek) v prostředcích hromadné dopravy a ve vnitřních veřejných prostorách, a to mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví.
  • Další pravidla v této oblasti mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví – tzv. semafor, v návaznosti na protiepidemická opatření uložená místně příslušnou KHS.

Povinnost nošení roušek bude stanovena podle opatření ministerstva zdravotnictví.

Další doporučení MŠMT zavedeme do praxe tak, aby vzdělávání vašich dětí probíhalo co nejlépe.

Mgr. Alena Roubínová