Opatření od 12. do 30. 10. 2020 (aktualizace 13. 10. 2020)


Na základě krizových opatření vlády upravujeme výuku následujícím způsobem:

Od  pondělí 12. 10. 2020 do úterý 13. 10. 2020  

Ve škole:

  • 1. až 7. ročníky
  • výuka podle běžného rozvrhu

Distanční výuka:

  • pro 8. a 9. ročníky (tj. třídy 8. A, 8. B, 9. A, 9. B)
  • komunikace přes Classroom Google
  • učitelé budou pro žáky připravovat studijní materiály, které budou průběžně hodnotit a aktualizovat
  • pokud žák nemůže komunikovat přes Classroom Google, musí si studijní materiály vyzvednout v přízemí hlavní budovy školy v úterý a ve čtvrtek vždy mezi 8:30 a 10:00 h, zároveň zde odevzdá vypracované úkoly na kontrolu

Od středy 14. 10. 2020

Distanční výuka:

1. až 4. ročníky 

  • komunikace přes eTřídu

5. a 9. ročníky 

  • komunikace přes Classroom Google
  • učitelé budou pro žáky připravovat studijní materiály, které budou průběžně hodnotit a aktualizovat
  • pokud žák nemůže komunikovat přes Classroom Google, musí si studijní materiály vyzvednout v přízemí hlavní budovy školy v úterý a ve čtvrtek vždy mezi 8:30 a 10:00 h, zároveň zde odevzdá vypracované úkoly na kontrolu

Připomínáme, že výuka (i distanční) je povinná pro všechny žáky. Pokud se žák výuky nemůže účastnit (je nemocný), má jeho zákonný zástupce povinnost omluvit ho třídnímu učiteli nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku absence.

Pokud žák nemůže komunikovat přes Classroom Google nebo eTřídu, musí si studijní materiály vyzvednout v přízemí hlavní budovy školy  vždy v úterý a ve čtvrtek vždy mezi 8:30 a 10:00 h, zároveň zde odevzdá vypracované úkoly na kontrolu.

Od  pondělí 26. 10. 2020 do pátku 30. 10. 2020 budou mít žáci volno (2 dny volna vyhlášené MŠMT, státní svátek, 2 dny podzimní prázdniny).

Žákům na distanční výuce budou obědy vydávány od 12.00 h do 13.00 h přímo v jídelně do přinesených jídlonosičů (zadním vchodem u vedoucí ŠJ, důležité je dodržet čas). Žáci si oběd pouze v roušce vyzvednou, konzumace oběda pro tyto žáky nebude v jídelně povolena.