Provoz od 2. 11. 2020


Vzhledem k epidemiologické situaci a opatření vlády od 2. 11. 2020 pokračuje distanční výuka. Sledujte eTřídy (1. až 4. ročníky) a Classroom Google (5. až 9. ročníky). Nadále platí, že pokud žák nemůže komunikovat přes Classroom Google nebo eTřídu, musí si studijní materiály vyzvednout v přízemí hlavní budovy školy  vždy v úterý a ve čtvrtek mezi 8:30 a 10:00 h. Zároveň zde odevzdá vypracované úkoly na kontrolu.

Pokud se žák výuky nemůže účastnit (je nemocný), má jeho zákonný zástupce povinnost omluvit ho třídnímu učiteli co nejdříve (nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku absence).

Školní jídelna je nadále v omezeném provozu. Prvořadě musí zajistit stravování skupiny dětí záchranářů, složek IZS a mateřské školky. Žáci naší ZŠ nemají možnost konzumovat oběd v jídelně, ale v případě nutnosti si ho mohou vyzvednout do jídlonosičů od 12 do 13 h u zadního vchodu do jídelny. Předem je však potřeba obědy přihlásit (případně odhlásit) přes strava.cz do 10 h předešlého pracovního dne. Je nutné, aby si pro obědy chodil vždy jen jeden zástupce rodiny s jedním jídlonosičem. Buďte ohleduplní a pomozte nám udržet i paní kuchařky ve zdraví. 

Omezte prosím osobní návštěvy a kontakty, pokud to není nutné, nechoďte na veřejnost. Abychom se brzy mohli společně potkat, musíme tyto pokyny nyní důsledně dodržovat, i když to nikoho z nás netěší. Když to zvládneme, bude zase lépe!