Návrat do tříd


Vážení rodiče, milí žáci,

od pondělí 12. 4. 2021 se do školních lavic mohou vrátit žáci 1. st. v tzv. rotačním režimu.

V týdnu od 12. 4. do 16. 4. se ve škole budou prezenčně vzdělávat třídy: 1. B, 2. B, 3. B, 4. B a 5. B.

Ostatní třídy budou mít distanční výuku s online hodinami podle stávajícího rozvrhu.

Předpokládáme, že v následujícím  týdnu od 19. 4. do 23. 4. se ve škole budou prezenčně vzdělávat třídy: 1. A, 2. A, 3. A, 4. A a 5. A.

Ostatní třídy  budou mít opět distanční výuku s online hodinami podle stávajícího rozvrhu.

V pondělí a ve čtvrtek při příchodu do školy budou žáci testováni na přítomnost viru SARS-CoV-2 antigenními testy z přední části nosu. Tímto testováním již opakovaně přímo ve škole prošli naši zaměstnanci a je opravdu bezbolestné,  zvládnutelné do 15 minut. Bližší informace se dozvíte od třídních učitelů při online třídních schůzkách.

Testování nebude nutné provádět u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně doložit. (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.)

Školní družina bude zajištěna pro přihlášené žáky ve skupinách podle tříd.

Jídelna bude i nadále v provozu. Pro žáky, kteří se budou učit z domova, budou platit stejná pravidla jako dosud, výdej u zadního vchodu do jídlonosičů. Žáci, kteří se budou učit ve škole, budou mít možnost obědvat přímo v jídelně. Bude vždy vyhrazen čas pro danou třídu, aby nedocházelo k promíchávání skupin.

Obědy na pondělí je nutné nejpozději v pátek 9. 4. 2021 přihlásit přes strava.cz

Během výuky ve škole nebude možné promíchávat skupiny různých tříd, a proto přizpůsobíme časy příchodu. Žáci 1. a 2. tř. budou přicházet v 8 h, 3. tř. v 7.45 h, 4. tř. v 7.55 h a 5. tř. v 8.05 h. Při oblékání prosím zohledněte nutnost častého intenzivního větrání. Pokud bude přát počasí, chystáme se učit venku.

Podrobné informace a doporučení z MŠMT najdete zde.

Těšíme se na společné setkání.