Rozhodnutí o přijetí žáků


Vážení rodiče,

v níže uvedeném odkazu najdete výsledky zápisu do 1. tříd. V seznamu jsou budoucí prvňáčci uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Originál rozhodnutí pro každého žáka je připraven v kanceláři školy a rodiče si ho mají možnost vyzvednout od 28. 4. 2021 vždy v pondělí a ve středu od 14 do 15 h (popř. po domluvě na tel. 731 411 905 i jindy).

Žádosti o odklad školní docházky zpracováváme, rozhodnutí obdrží žadatelé poštou.

Moc se těšíme na setkání s novými školáky. Společnou schůzku v současné době ještě udělat nemůžeme. Už ale víme, že v příštím roce budeme mít dvě 1. třídy. Učebny budou mít prvňáčci hned vedle heren školní družiny. Další doporučení pro Vás připraví paní učitelky Mgr. Lucie Dlouhá a Mgr. Martina Lucká a zveřejní je na našem webu během května.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci.

Za celý pedagogický sbor Mgr. Alena Roubínová

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022