Volby do školské rady


Vážení rodiče,

do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu v ČR, je nutné dokončit volby do školské rady.

Přípravný výbor ve složení Bc. Denisa Davidová, Soňa Kopincová, Mgr. Kateřina Goldmannová v souladu s volebním řádem do školské rady vyhlašuje termín voleb a svolává k volbám všechny osoby oprávněné volit zástupce do školské rady. Právo volit mají všichni zákonní zástupci nezletilých žáků pro své kandidáty a pedagogičtí pracovníci školy pro své kandidáty.

Hlasování určí pořadí kandidátů. Probíhá tajnou volbou prostřednictvím hlasovacích lístků, které oprávněné osoby  obdrží na místě. Na volebním lístku je možné zaškrtnout maximálně tři kandidáty. Při zaškrtnutí nulového, případně vyššího počtu kandidátů je volební lístek neplatný.

Termín a místo konání voleb:
8. 6. 2021 u vchodu do hlavní budovy od 7:40  do 16:00 hodin

Kandidátní listina pro zákonné zástupce žáků:

Zdeňka Mužíková

Barbora Slámová

Ing. Martina Andělová

Patricie Jansová

Kateřina Molnárová

Kateřina Umlaufová

Tomáš Franc

MUDr. Markéta Vízková

Petra Bílková

DiS. Klára Banášková

Soňa Metličková

Monika Žornová

Kateřina Štefcová

Zlatuše Olahová

Dita Rodinová

Iva Prokopová

Z ní budou zvoleni tajnou volbou 2 zástupci zákonných zástupců s nejvyšším počtem hlasů.

Kandidátní listina pro pedagogické pracovníky:

Mgr. Lucie Dlouhá

Mgr. Jana Mihalovová

Mgr. Miluše Sukovičová

Z ní budou zvoleni tajnou volbou 2 zástupci pedagogů s nejvyšším počtem hlasů.

Bc. Denisa Davidová
Soňa Kopincová
Mgr. Kateřina Goldmannová

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *