Prevence


Preventivní přednáška – „Užívání a distribuce návykových látek, trestná činnost a trestní odpovědnost s tím spojená“

Problematika užívání alkoholu, tabáku a dalších návykových látek je v současné době stále aktuálnější. Mladí lidé začínají nezřídka experimentovat již v útlém věku. Zkoušejí se napít alkoholu nebo si zapálit cigaretu. Pak už není daleko k dalším drogám, jakými jsou například marihuana, extáze, později třeba pervitin, heroin apod. O všech možných úskalích užívání návykových látek hovořila s žáky 8. tříd Ing. Ferenčíková, která se této problematice při práci u policie věnovala téměř 30 let a nyní působí na naší škole jako pedagog. Během velmi zajímavé přednášky všem zúčastněným vysvětlila účinky jednotlivých drog na lidský organismus, včetně nadužívání léků. Upozornila je i na rizika spojená s pitím alkoholu. V této souvislosti zmínila také sociální dopady na jednotlivce i celou společnost, trestní odpovědnost i možná zdravotní rizika. Prezentaci doplnila o názorné fotografie zachycující reálné případy, ukázky testů na návykové látky a mnoho dalšího. Cílem přednášky bylo, aby si tito mladí lidé uvědomili, že svoji budoucnost mají v rukou jenom oni sami, že brát drogy je zkrátka špatné a že drogy ještě nikdy nikoho šťastným neudělaly!