Tonda Obal na cestách


V pondělí 28. června proběhl na naší škole  napříč všemi ročníky vzdělávací program společnosti EKO-KOM.

Akce byla zaměřená na zvýšení povědomí o správném třídění a recyklaci odpadu.

Žáci se dozvěděli jak, kam a proč se odpad třídí, co se z něj dále vyrábí. Měli možnost se podívat na vzorky recyklovaných materiálů.

Dobrý návyk třídit upevňujeme u našich žáků každý den, protože papírový a plastový odpad ze tříd končí v taškách s tříděným odpadem a poté ho žáci vynášejí do příslušných kontejnerů.

Mgr. Horčicová