Pondělní testování


Vždy pondělí ráno (případně první den nového vyučujícího týdne) bude probíhat testování žáků na přítomnost viru SARS-CoV-2.  Testovat se budou 1. až 9. třídy vždy v pondělí 1. vyučovací hodinu (popř. při následném příchodu do školy). Žáci přicházející do ranní školní družiny se testují hned po příchodu. Výsledek bude znám do 20 minut a v případě pozitivity budou ihned kontaktováni zákonní zástupci. Testovat se bude neinvazivní antigenní testy, které žáci již znají. Obdobně jsme testovali na začátku školního roku.

Výjimky ze screeningového testování žáků
• žáci, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží toto národním certifikátem o provedeném očkování za podmínky, že uplynulo 14 dní od dokončeného očkovacího schématu

• žáci, kteří doloží absolvovaní nejdéle před 72hodinami PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo kteří absolvovali nejdéle před 24 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem

• žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19, a mají toto laboratorně potvrzené a od prvního pozitivního POC antigenního testu neuplynulo více než 180 dní

Upozornění
• nárok na výjimku z testování je nutné doložit písemným potvrzením vydaným příslušným zdravotnickým zařízením nebo odběrovým místem, které žák odevzdává před testováním třídnímu učiteli nebo potvrzením v aplikaci TEČKA
• výsledky testu na protilátky nejsou náhradou za testování

Postup školy v případě pozitivního výsledku testu
• izolace od ostatních osob – žák je umístěn do izolační místnosti, kde pod dohledem vyčká na příchod zákonného zástupce
• škola kontaktuje zákonného zástupce
• škola vydá potvrzení o tom, že byl žák pozitivně testován
• zákonný zástupce je povinen ihned kontaktovat praktického lékaře pro děti a dorost, který indikuje vyšetření metodou PCR
• v případě pozitivního výsledku testu PCR je zákonný zástupce povinen neprodleně informovat školu
• škola následně postupuje podle pokynů KHS
• žák s pozitivním výsledkem testu se může vrátit k prezenční výuce po skončení povinné izolace, potvrzení o ukončení izolace vydá praktický lékař pro děti a dorost
• v případě negativního výsledku testu RT – PCR se žák může navrátit k prezenční výuce, negativní výsledek testu doloží při nástupu do školy

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *