Setkání přátel Sluníčkové školy při příležitosti 50. výročí jejího založení


50Oslavy padesátky Sluníčkové školy vyvrcholily slavnostním setkáním bývalých i současných zaměstnanců a přátel, kteří se podílejí na životě naší školy. Před nově vysazeným památným stromem – tentokrát mladým platanem – se všichni objímali a podávali si ruce. Promluvily obě paní ředitelky, bývalá i současná, paní Rutová i paní Roubínová. Připomněly založení školy, její krušné začátky a další vývoj. Poděkovaly vedení města – panu Kulhánkovi – za výbornou spolupráci a společně s malými sluníčky zasadily strom. Platan proto, že je krásný, mohutný a odolný. Ke kořenům vložila sluníčka zprávu pro budoucí generace školáků zapečetěnou v láhvi. Program zpestřilo hudební vystoupení žáků 5. a 8. tříd. Všichni však byli především zvědavi na interiéry školy, a tak jsme si ji celou prošli. Nejhezčí byly samozřejmě 1. třídy a družina, ale také tělocvična i kuchyňka svítily novotou. Třídy byly letos vyzdobeny obzvlášť pečlivě.

Všichni – učitelé i vychovatelé, kuchařky i správní zaměstnanci – se celý přípravný týden činili. Návštěvníci byli velice spokojeni a chválili nás. Při prohlížení areálu školy proběhlo další malé zastavení u památné lípy, zasazené v roce 1968. Společně jsme si připili na dalších padesát let školy. Nejlepší z celého svátečního dne bylo však setkávání, povídání a vzpomínání. Paní kuchařky nám k tomu nádherně nazdobily rautový stůl a obsluhovaly nápojový pult. Kdo chtěl být na čerstvém vzduchu, mohl si dopřát grilované lahůdky a posedět si s přáteli před školou. Ve dvou třídách byly připraveny prezentace na téma „Jak šel čas“. Také školní kroniky pomáhaly vybavit si uplynulá léta.

Společné setkání potěšilo naše srdce a připomnělo nám, jak rychle běží čas a jak důležité je přátelství.

Fotogalerie>>