Červnové zúčtování


Hurá! Před námi jsou sladké dny plné koupání, výletů, odpočinku a počítačových her. Sešli jsme se před školou, abychom se slavnostně rozloučili se školním rokem 2021/2022. Se zájmem jsme poslouchali, kteří naši žáci výborně reprezentovali školu v různých soutěžích a olympiádách, kteří vykonali něco záslužného pro ostatní a kteří šetřili a mysleli ekologicky. I naše sluníčková vlajka se teď nějakou dobu nebude vesele třepotat po větru. Deváťáci ji za doprovodu školní hymny stáhli ze žerdi a necháme ji dva měsíce odpočívat. A pak už zbývalo poslední…. hlasitým „Ahoj prázdniny!“ jsme pro letošek udělali definitivní tečku za školními povinnostmi a rovnýma nohama skočili do prázdninových radovánek.

Těšíme se na vás 1. září.

Ocenění žáci ve školním roce 2021/2022

Vzorný absolvent roku 2021/2022

Lucie Döringová

Diplom v kategorii „Nejlepší snímek roku vybraný odbornou porotou“

  1. místo Nikolas Sassmann a Jan Potůček
  2. místo Anna Němcová a Edita Šímová
  3. místo Laura Novotná a Vojtěch Kozák

 Diplom v kategorii „Nejoblíbenější snímek s největším počtem hlasů od diváků“

Madlen Metličková

Diplom v kategorii „Nejoriginálnější snímek vybraný odbornou porotou“

Bára Smetanová

„Výtvarník roku“

Eliška Šteiglová

Valerie Mužíková

„Hudebník roku“

Ondřej Čajka

Valerie Uxová

„Pisálek roku“

Tomáš Kobza

Petr Šťastný

Laura Zimmermannová

„Sportovec roku“

Jaroslav Běžel

 „Dopravní inspektor“

Hana Žáková

Jana Döringová

Kevin Nguyen

Lukáš Drda

„Za sběr papíru“

  1. místo Jan Kusý
  2. místo Ondřej Anděl
  3. místo Ema Macháčková