Budoucí prvňáčci


beruska

Rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,
zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Originál rozhodnutí si můžete vyzvednout v kanceláři školy.
Žádosti o odklady školní docházky postupně zpracováváme a o jejich vyřízení vás budeme informovat dopisem.
Alena Roubínová

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019