Ředitelské volno


I když by se mohlo zdát, že v den ředitelského volna je ve Sluníčkové škole pusto a prázdno, opak je pravdou. V pátek 18. listopadu totiž sice naši žáci volno měli, ale místo nich do školních lavic zasedli učitelé. Na návštěvu přijela PhDr. Jitka Fořtíková PhD., ředitelka Centra nadání. V průběhu velice zajímavé a podnětné přednášky se s pedagogy podělila o své bohaté zkušenosti při vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Ukázala celou řadu dovedností a postupů, jak s těmito žáky pracovat, abychom jejich talent a nadání co nejefektivněji rozvíjeli.

Pro žáky z 1. stupně, kteří chtěli tento den přijít do školní družiny, zůstaly  dveře dokořán otevřené. Paní družinářky pro ně přichystaly zajímavé dopoledne. Aby to všechno stihli, pustili se hned ráno ze všech sil do práce, vlastně keramického tvoření. Každý si vymodeloval svého vánočního kapra. Pak vyrazili na návštěvu do školy „pro velké“ – na kadaňské Gymnázium. Zde měli malí návštěvníci připravený vzdělávací program.

A proč to všechno? Dolaďovali jsme totiž nově zrekonstruované zázemí školní jídelny. Tam bylo živo až do podvečerních hodin. Odborná firma nainstalovala modernější přihlašovací a výdejní terminály na obědy a „poladila“ i software. Paní kuchařky byly rovněž proškoleny, aby s novým zařízením co nejrychleji správně pracovaly.

Byl to náročný den, ale stál zato!