Školní družina


Školní družina je významným školským zařízením pro výchovu mimo vyučování. Jak bývá zvykem, školní družina zabezpečuje zájmové činnosti, odpočinek a rekreaci žáků. Je libo si něco přečíst, odpočinout si na koberci, malovat si, hrát společenské hry, pobýt na školní zahradě, zahrát si míčové hry, dodělat domácí úkoly či vyluštit kvíz? Tyto a mnohé další aktivity poskytuje celá řada družin po celé ČR. Jako nově příchozí paní učitelka si však dovolím tvrdit, že družina na Sluníčkové škole nabízí nespočet nadstandardních zážitků a událostí, které dělají Vašim dětem každý den hezčí.

Po několika uplynulých měsících můžeme nadšení a odvedenou práci ,,družinářek“ pod vedením paní vychovatelky M. Zapské a M. Šmídové pouze ocenit. Každý den mají žáci možnost účastnit se ranního relaxačního cvičení, které jim před školním vyučováním pěkně protáhne tělo a pročistí mysl. Jednou týdně je školní družinou nabízen i kroužek keramiky, jenž je pro velký zájem rok, co rok obnovován. I letos se naši družináři podíleli na zdobení vánočního stromečku na kadaňském náměstí. Ten dělal ještě nedávno kolemjdoucím radost. Kouzelnou předvánoční atmosféru jistě podpořilo i pohoštění připravené speciálně pro rodiče.

O aktivitách, zážitcích a dobrodružstvích ze ŠD bychom mohli napsat paměti. Cílem článku je přiblížit Vám – rodičům – neobyčejný čas, který Vaše děti radostně tráví ve družině, a nastínit náplň práce našich vychovatelek, které se maximálně snaží o smysluplné využití těchto chvil.

Zároveň bychom rádi poděkovali rodičům za vstřícný přístup, podporu, protože právě blízká a přátelská spolupráce mezi ŠD, žáky a rodiči je velmi cenná a moc si jí vážíme.

Mgr. Nikola Hejčlová