Výroba autorských skicáků


V prvním měsíci daného kalendářního roku jsme společně s Mgr. Terezií Havlíčkovou Corfu zakončili projektovou spolupráci, která probíhala v rámci výtvarné výchovy. Během tandemové výuky jsme si s žáky 7. A vytvořili vlastní autorské skicáky. Největší pozornost jsme samozřejmě věnovali deskám, které se napříč třídou odlišovaly nejen barevně, ale i výběrem motivů a textů, které přebal sešitu zdobily. Během společné práce jsme si pověděli, jaké jsou náležitosti takového sešitu, jaké možnosti se nabízí při jeho sestavení a co je možné na výrobu i zdobení použít. V závěru společného setkání jsme vlastní výtvory představili a prezentovali kolektivu včetně komentářů, k čemu bude sešit sloužit. I nyní patří poděkování paní lektorce a Gymnáziu Kadaň za možnost milé spolupráce.

Mgr. Jakub Havlíček