Běžící češtinář u nás ve škole


V pátek, 5. dubna, měli žáci devátých tříd tu čest přivítat na naší škole významného hosta, Mgr. Jarmila Vepřeka, Ph.D., neboli Běžícího češtináře, který je odborníkem v oblasti českého jazyka. Přednáška, kterou pro ně připravil, se zabývala důležitým tématem – úskalími didaktických testů, kterým budou brzy čelit při přijímacích zkouškách na střední školy.

Během přednášky se věnoval důležitým otázkám, které by mohly vzniknout při práci s testy, a poskytl žákům užitečné rady, jak se s nimi vypořádat efektivně a bez stresu. Jedním z klíčových bodů, které náš host zdůraznil, byla důležitost přípravy a strategie řešení testů. Další důležitou částí bylo pochopení toho, že testování není jen měřením znalostí, ale také schopností aplikovat je v různých situacích. Mgr. Vepřek povzbudil žáky, aby si během přípravy na zkoušky nejen opakovali učivo, ale také se snažili porozumět jeho praktickému využití.

Přednáška byla součástí spolupráce naší školy s projektem MAP4 ORP Kadaň, který si klade za cíl podporovat rozvoj vzdělávání a kariérní orientaci žáků. Tato spolupráce nám umožňuje přinášet našim žákům odborné poznatky a inspiraci z praxe, které jim pomáhají lépe se připravit na další kroky v jejich vzdělávací dráze.

Děkujeme Mgr. Vepřekovi za jeho cenné rady. Žáci odcházeli spokojení a plní rad, typů a optimismu.