Zápis do 1. třídy


Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2024/2025 je naplánován na středu 10. dubna a na čtvrtek 11. dubna 2024 vždy od 13.00 do 17.00. Pokud se během zápisu chcete vyhnout čekání ve frontě, můžete si zarezervovat čas zápisu. Stačí zavolat na 474 333 452 a domluvit se.

Den otevřených dveří proběhl 27. února a ohlédnutím za touto hezkou akcí najdete na https://3zskadan.cz/?p=12182 i na FB Sluníčkové školy Kadaň. Pokud máte zájem podívat se do školy nyní, popovídat si s vedením školy nebo s paní učitelkou budoucích prvňáčků Mgr. Janou Jelínkovou, neváhejte a zavolejte na tel. 474 333 452, domluvíme se.

Proč nás navštívit?

Rádi vám představíme Sluníčkovou školu, kde dbáme na podporu nadání, individuální přístup, bezpečné prostředí, morální postoje, rozvoj každé osobnosti. Jsme školou, která preferujeme úzkou spolupráci s rodinou, podporujeme vzájemnou komunikaci žák-učitel-rodič. Optimální naplněnost tříd umožňuje kvalitní zvládnutí učiva s aktivním zapojením dětí během vyučování.

Žákům nabízíme ozdravné pobyty, vzdělávací zahraniční zájezdy, lyžařské kurzy, výuku plavání i dopravní výchovu. Anglický jazyk vyučujeme již od prvního ročníku, od 3. třídy vedeme žáky k získání informatické a digitální gramotnosti. Zájmové vzdělávání zabezpečuje školní družina a školní klub. Velká nabídka zájmových útvarů a kroužků vede ke smysluplnému trávení volného času našich žáků.

Na škole pracuje speciální pedagožka, která se intenzivně věnuje rozvoji nadání žáků. Dále jsou pro žáky i jejich zákonné zástupce k dispozici výchovná poradkyně, metodik prevence rizikového chování, sociální pedagogové, koordinátorka nadaných žáků a kariérová poradkyně. Tradici u nás má i logopedická péče.

Velmi důležité pro nás je vytvoření bezpečného prostředí pro žáky i zaměstnance. Chceme, aby zde panovala dobrá nálada a všichni se cítili dobře. Budujeme školu jako důvěryhodné místo, kde jsou žáci, pedagogové, rodiče a vedení školy spolupracujícími partnery. Naše škola je organizací, na kterou se můžete spolehnout.

Co Vás čeká u zápisu?
Paní učitelka se zeptá dítěte na jméno, adresu a školku, do které chodí. Po krátkém rozhovoru dostane předškoláček možnost říci básničku nebo zazpívat písničku. Nakreslit obrázek maminky, tatínka či sourozence bude pro každého určitě hračka. Bude připraveno určování tvarů, skládání pastelek podle barev, dojde i na „Člověče, nezlob se!“ a další zajímavé hříčky. Děti si pohrají a zároveň předvedou své dovednosti. U zápisu paní učitelka určitě nebude zkoumat, jestli předškolák umí všechna písmena a jak mu jde počítání. Zhodnotí celkovou připravenost dítěte pro školu. Pro děti bude na závěr připraven fotokoutek, aby měly hezkou vzpomínku na tento důležitý životní okamžik.

Co budete u zápisu potřebovat?
Nezapomeňte rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Zájemci o odklad školní docházky navíc potřebují vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře (např. pediatra).

Jaká jsou kritéria pro zápis žáků do prvních tříd?

Přednostně budou přijímáni žáci:

  1. Děti s trvalým bydlištěm ve školském obvodu Základní školy Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov (více na https://www.mesto-kadan.cz/filemanager/files/456195.pdf)
  2. Děti z ostatních školských obvodů Kadaně se sourozencem na Základní škole Kadaň, ul. Chomutovská 1683, okr. Chomutov
  3. Děti z ostatních školských obvodů Kadaně
  4. Děti s bydlištěm mimo školských obvodů Kadaně

Maximální počet přijatých prvňáčků je 50.

Kdy a jak se dozvíme výsledky?

O výsledku zápisu budete informováni do 30. 4. 2024 na stránkách školy www.3zskadan.cz a na dveřích hlavního vchodu. Děti zde nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem, které se u zápisu dozvíte.

Pozdravujte od nás vaše děti a těšíme se na shledanou.

Mgr. Alena Roubínová a tým zaměstnanců Sluníčkové školy

Leave a comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *