Výsledky voleb do školské rady


 Do školské rady byli zvoleni na období od 12. 7. 2024 do 11. 7. 2027 členové:

  • za zákonné zástupci nezletilých žáků: Svobodová Dagmar, Dvořáková Eva
  •  za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Goldmannová Kateřina, Mgr. Dlouhá Lucie

Děkujeme všem voličům za účast a těšíme se na další spolupráci.