Divadelní představení v angličtině


Když nám přišla nabídka divadelního představení pro děti v anglickém jazyce, zaradovali jsme se, že si žáci mohou vyzkoušet své znalosti cizího jazyka jiným způsobem.
Z nižšího stupně jeli do divadla v Chomutově žáci pátých tříd, a to na představení s názvem „John and Marry“. Už předtím je se slovní zásobou a s obsahem divadelní hry seznámili učitelé anglického jazyka. Proto bylo pro žáky jednodušší účinkujícím porozumět a mohli si divadlo vychutnat. Dětem se představení líbilo. Mohly se také pokochat krásným interiérem budovy chomutovského divadla.
Později dopoledne vyjely z naší školy další čtyři autobusy s žáky z vyššího stupně. Jeli na představení „Peter Black 2“. Příběh volně navazoval na divadelní hru „Peter Black“, který jsme viděli v loňském školním roce. Učitelé angličtiny dali dětem opět k dispozici aktuální slovní zásobu na téma povolání, a ty pak nebyly zaskočeny neznámými slovními obraty. Zhlédnutí tohoto představení vyžadovalo od žáků plnou soustředěnost, což nebylo pro každého úplně jednoduché. Přes tato úskalí žáci pochopili podstatu hry a rozuměli textu. Kdo pozorně sledoval, tak zachytil některá neanglická slovíčka a vtipné gagy, což bylo příjemným oživením celého představení. Přálo nám i počasí, při čekání na zahájení divadla nás krásně hřálo sluníčko. Po představení jsme s dobrou náladou odjeli na oběd do Kadaně.