Olympijské hry na Sluníčkové škole


Od 19. – 26. 4. 2017 se v naší škole na prvním stupni konala velká olympiáda. Žáci, kteří nebyli v tuto dobu ve škole v přírodě, soutěžili v mnoha zajímavých disciplínách. První den si všichni vylosovali stát, který celý týden reprezentovali. Ve třídách si vyrobili vlajky států, pomocí internetu pátrali po zajímavých informacích, vytvořili vlastní pokřiky i symboly daných států. Další dny už probíhaly v rámci olympijských soubojů, her fair play, hlasitého fandění i skvělých výkonů všech žáků. Na závěr olympiády jsme za bouřlivého potlesku rozdali diplomy a odměny. Také jsme v rámci Olympiády navštívili Záchrannou službu v Kadani a Hasičský sbor města Kadaně.
S výsledky našeho olympijského snažení se mohou všichni seznámit na chodbách v tělocvičně.