Právní odpovědnost


Naši nejstarší žáci si ve středu 18. dubna poslechli informace o právním povědomí, šikaně a lidských právech z jiného úhlu pohledu. Emeritní rada JUDr. Bohumil Kotas jim vysvětlil nejen rozdíly mezi právním deliktem a trestným činem, ale i o velice tenké hranici mezi nimi. Bylo zajímavé dozvědět se, že loupež se liší od krádeže použitím pohrůžky násilím. Poučné je vědět, co to je poškození cizí věci, vydírání nebo pomluva. Žáci pochopili, že trestné je i výtržnictví a podněcování k nenávisti. Deváťáci měli během přednášky docela trefné postřehy. Myslím si, že by měli vědět, jaká mají práva a proti čemu se můžou bránit. Ale na druhé straně si musí uvědomit, za co mohou být případně stíháni, a podle toho se v určitých životních situacích zachovat.
Za všechny tyto informace panu JUDr. Bohumilu Kotasovi velmi děkujeme.