Poděkování za sběr


Nezadržitelně blížící se konec školního roku přináší mimo školních výletů či závěrečných písemných pracích i různé akce, sportovní, tematické k jaru nebo jen tak, prostě pro zábavu a poučení. Jednou z takových akcí byly projektové dny Jaro je tu. A protože s příchodem jara oslavujeme i tu naši krásnou planetu, rozhodli jsme se, že při této příležitosti odměníme všechny malé i velké sběrače. Za dva roky se nám povedlo nashromáždit téměř 13,5 tuny papíru a úctyhodných 276 kg hliníku. V průběhu školního roku během jednotlivých kol sběru byli největší sběrači odměněni pizzou a nějakou tou drobností, která jim každý den připomínala, jak jsou svědomití a ohleduplní ke své Zemi. Co tedy bylo tím překvapením, které každý očekával? Někteří hádali obří pizzu, jiní vodní děla, nebo den volna. Ale ne, nikdo se realitě ani nepřiblížil. Každý sběrač ráno od své třídní učitelky nebo učitele dostal VIP pásek s časem, kdy se měl dostavit na předem stanovené místo. Někteří žáci se upřímně divili, proč zrovna oni onu vstupenku nemají. Na tuto otázku byla jednoduchá odpověď, nepřinesli sběr. Již v úvodu druhého projektového dne začali někteří zvědavci netrpělivě vyhlížet tajemné koule, které se objevovaly na školním hřišti. Za chvíli už bylo jasné, že si vybraní žáci vyzkouší Bumper fotbal. Někteří se do hry vrhli přímo po hlavě a zkoušeli přemety a kotrmelce, jiní do sebe jen tak naráželi a smáli se, když se jim nohy třepotaly ve vzduchu. Myslím si, že jsme si užili parádní dopoledne a nemalou zásluhu na tom měly právě zmiňované nafukovací koule. Věřím, že letošní odměna byla pro ostatní motivací k dalšímu sbírání papíru a hliníku.

Všem sběračům děkujeme!!!