První místo v obou kategoriích  Dopravní soutěže


Dne 3. 5. se každoročně konala na dětském dopravním hřišti v Kadani soutěž „Mladý cyklista“. Jak už se stává tradicí, žáci z naší školy obsadili první místa v obou kategoriích. V mladší kategorii nás reprezentovali Hana Žáková, Jana Döringová, Lukáš Drda z IV. A a Jaroslav Běžel z V. A. Ve starší kategorii soutěžili už poněkolikáté Tereza Mesmerová a Anthony Dufek z IX. A, Tomáš Hulínský z IX. B a Ema Šimůnková ze VII. B. Mezi nejlepšími byli naši soutěžící i jako jednotlivci, získali totiž nejméně trestných bodů. Soutěž se skládala z těchto disciplín: jízda zručnosti, jízda po dopravním hřišti, zdravotní pomoc a testy znalostí pravidel silničního provozu. Všichni jmenovaní žáci se na soutěž intenzivně připravovali ve svém volném čase. Obě vítězná družstva postupují do krajského kola v Ústí nad Labem, jež se uskuteční ve dnech 22. 5. a 23. 5. To však vrcholí pobyt našich mladších žáků ve škole v přírodě. Přijdou tak o vyhodnocení celoškolní pobytové soutěže a závěrečnou diskotéku, ale rozhodli se, že do krajského kola přesto pojedou. Moc si toho ceníme a držíme jim všem palce!