A zase mosty!


Bylo, nebylo. Kdysi dávno, přesněji v minulém školním roce, vyhlásila Střední průmyslová škola v Kadani soutěž o nejstabilnější most ze špejlí. Ve sborovně jsme dumali, jak se nejlépe úkolu zhostit. Na pomoc jsme si zavolali rádce z nejpovolanějších. Žáky 9. ročníku, dnešní středoškoláky. Ti se do úkolu plně ponořili. Z předem daného materiálu vytvořili mostovku, která překonala všechny zátěžové zkoušky. Vyrobili oblouk, za nějž by se nestyděl ani ostřílený stavitel mostů. Nepoužívali žádné zvláštní technologie, ale úplně běžné materiály, stovky špejlí, kilometry provázků, lepidlo a to nejdůležitější –  svůj rozum, zručnost a důvtip. Když žáci most dostavěli, přinesli jej na soutěžní klání. Hala byla plná obdivovatelů. Ke stavitelům se v průběhu pokusu připlazila nervozita. Byla však úplně zbytečná, neboť most nesoucí tajemně znějící jméno, Le Mouvement, zvítězil.