Pomáháme rádi a s chutí


Probudit v srdcích žáků chuť pomáhat těm, kteří naši pomoc skutečně potřebují, je sen, který se na Sluníčkové škole daří plnit již dlouhou dobu. Jak pomáháme konkrétně? Podporujeme vzdělanost dětí v chudých oblastech, a to adopcí indické holčičky Jashildy, jež díky nám může studovat. Sbíráme víčka z PET lahví, která se ve sběrnách proměňují v peníze putující k těžce nemocným dětem. Pochopitelně se podílíme i na dalších projektech. Také letošní školní rok jsme zahájili pomocí. A to v podobě spolupráce s SKKS Chomutov, Café Atrium a spolkem Masopust. V areálu SKKS probíhal již 3. ročník festivalu Mezi městy, jehož poselstvím je umožnit klientům chráněných bydlení prezentovat před veřejností dovednosti získané v hodinách arteterapie, muzikoterapie či ergoterapie. Teprve vystoupení před diváky totiž dává jejich činnosti smysl. Jelikož se nám tato myšlenka zalíbila, rozhodli jsme se tentokrát zapojit i my. Vyslyšeli jsme prosbu určenou široké veřejnosti, zdali by někdo nebyl ochoten přispět nějakou cukrářskou dobrotou, kterou by si občané mohli během vystoupení zakoupit a jejíž výtěžek by byl věnován na pomoc lidem se zdravotním znevýhodněním. Sedmáci během odpoledního vyučování napekli a vlastnoručně nazdobili chutné perníčky. Odměnou za jejich ochotu jim bylo nejen obrovské poděkování od pořadatelů, ale i hřejivý pocit za vykonání dobrého skutku. Určitě budeme pomáhat dál.
Bc. Jana Mihalovová