Informace ze ŠJ


Naši milí strávníci,
z důvodu ukončení školní roku je možné provést přihlášky a odhlášky obědů na červen nejpozději 22. 6. 2018. Po tomto datu již nelze oběd přihlásit ani odhlásit. V případě nepředvídatelné absence máte možnost vyzvednout si oběd do jídlonosičů.
V posledním červnovém týdnu bude i upravená výdejní doba obědů:
pondělí 25.6. až čtvrtek 28. 6. 2018
11:40 – 13:30 hod.
pátek 29.6. 2018
9:00 -12:00 hod.
Vaše kuchařky