Žáci V. A darovali svá srdce Kadani


I v letošním roce se některé třídy Sluníčkové školy rozhodly zúčastnit aktuálně probíhajícího 5. ročníku celostátního projektu Srdce s láskou darované. Tato soutěž staví na tradičních hodnotách, mezilidských vztazích a v neposlední řadě týmové spolupráci. První z realizovaných děl je práce V. A, která se rozhodla svá srdce věnovat městu Kadaň.
Při úvodní debatě žáci uváděli, co a proč mají na královském městě rádi. V mnohých případech se jednalo o kulturní akce, které se zde odehrávají, dětská hřiště, sportoviště a parky, velké množství volnočasových kroužků v rámci různých organizací či spolků a v neposlední řadě dominantní památky a historii města. Hlavním prvkem celé práce jsou soukromé vzkazy, ve kterých žáci přemýšleli, čeho si ve svém městě cení nejvíce a proč. Děti vše popisovaly a následně ještě rozšiřovaly autorskými kresbami. Školáci papíry s hotovými záznamy zpracovali do podoby origami nesoucí tvar srdce, která poté věšeli na kruhový věnec. Vzniklo tak unikátní závěsné dílo skládající se z 27 jedinečných origami sdělení, kdy každý kus je originální dětskou výpovědí o městě, které má rádo.
Dne 23. 01. 2019 se na kadaňské radnici uskutečnilo předání „srdcového“ výtvoru. Pan starosta výtvarné dílo od třídy s radostí převzal. V mezičase děti dělaly rozhovor do regionální televize Fokus, která byla součástí celého setkání. Třída si čas strávený v prostorách historické radniční budovy náležitě užila a byla plná dojmů.
Jestliže máte zájem dozvědět se o zmiňovaném projektu Srdce pro Kadaň více, navštivte www.srdceslaskou.cz, kde bude od 5. 2. do 15. 3. 2019 probíhat veřejné hlasování s následným vyhodnocením TOP 10 z pohledu veřejnosti. Budeme moc rádi za vaši podporu a hlasy!