Barvy pro Barvičku


Mezi další třídy Sluníčkové školy, které se rozhodly zúčastnit celostátního projektu Srdce s láskou darované, patří VII. A. Ta vyrobila školní pomůcku – vizuálně atraktivní a poučnou. Žáci se pustili do výroby veselé a naučné hry určené pro Barvičku, naši partnerskou školku. Hra má za úkol naučit děti rozpoznávat barvy zábavnou formou. Celá skupina dětí se rozdělila do dvojic, z nichž každá měla za úkol vyrobit jeden barevný pár srdcí. Tak vzniklo pexeso o dvanácti párech. Sedmáci ho žákům z Barvičky předali osobně. Téměř polovina dětí ze VII. A přišla na Sluníčkovou školu z Barvičky. O to větší měli důvod podívat se zpátky do své mateřské školy. Předškoláci se z pexesa radovali a hned se s nadšením pustili do hry. To nás moc těší!