„Hmyzáci“


„Hmyzáci“ z papírotisku aneb výuka výtvarné výchovy s odborníkem z praxe

I tentokrát nás navštívila Mgr. Terezie Havlíčková Corfu, která se v pozici odborníka z praxe podílela na společné výuce výtvarné výchovy, a to ve třídě 5. A. Oboustranná spolupráce mezi oborovým odborníkem a pedagogem výtvarné výchovy se zakládá na výtvarně-pedagogickém zadání vytvořeném pro zmiňovanou třídu. V průběhu vzájemného konání byla pozornost soustředěna na společné plánování, společnou výuku a společnou reflexi. Zadání bylo přizpůsobeno velikosti skupiny a věku dětí. Kromě pozitivního zážitku z tvorby bylo cílem žáky obohatit i vědomostmi z oblasti techniky grafiky – její dělení, využití, tvorba aj. To vše bylo zahrnuto ve vstupní části. Tvůrčí činnost byla založena na technice papírotisku. Po osvojení si postupu práce se žáci činili v individuální tvorbě na téma „hmyzáci“. Vytvořili si potřebné papírové razítko z rozličného množství a typů kartonu. Díky tomu docházelo k principu vrstvení jednotlivých částí navrženého brouka. Po nanesení barvy na vzniklou matrici přišel čas na samotný tisk na čtvrtku, a to vždy v několika výtiscích. Vybraná akce nabízela prostor pro kombinaci s dalšími výtvarnými technikami – dokreslování prostředí brouka atd. Na konci výuky nastal čas vyhrazený pro závěrečné hodnocení, reflexi, sebereflexi a zpětnou vazbu od žáků.