Srdce s láskou darované – poděkování a dárky dětem


Jak jsme prostřednictvím aktualit školního webu v minulých měsících informovali, některé třídy (5. A, 7. A a 7. B) Sluníčkové školy se zapojily se svými nápady do letošního ročníku celorepublikového projektu Srdce s láskou darované. Všechny tři skupinky dětí vytvářely v rámci výtvarné výchovy společné práce. Tyto tvůrčí činnosti umožnily žákům osobně předat své poděkování milým a váženým lidem či kolektivům (starosta města Kadaň, kolektiv pracovníků mateřské školy Barvička v Kadani a paní kuchařky naší Sluníčkové školy). Konání školáků pěkně vystihuje podstatu jmenované soutěže, která si zakládá na tradičních hodnotách, mezilidských vztazích a v neposlední řadě týmové spolupráci. V minulých dnech jsme od pořadatelů soutěže za účast v projektu obdrželi děkovný dopis spolu s tematickými věcnými dárečky, a to pro všechny žáky ze tříd, jež se akce účastnily. Tímto moc děkujeme za překvapení a milou pozornost. Je prima vyvolávat kolem sebe radost!