Výtvarná výchova v plenéru


Dosavadní červnové počasí přímo vybízí, abychom trávili čas u vody, nebo v přívětivém stínu pod korunami stromů. Říkáte, že prázdniny ještě nezačaly? Ano, ale to nebrání tomu, abychom vyrazili ze tříd ven a výuku si užili na čerstvém vzduchu v přírodě. Tak se to děje třeba v 9. třídách, kdy v rámci výtvarné výchovy navštěvujeme přilehlé Rooseveltovy sady v Kadani, kde probíhá výuka v plenéru. Koncepce tvorby v terénu je rozdělena do několika na sebe navazujících a systematicky se prolínajících bloků stavících na teoretickém základě. Hovořili jsme o starých mistrech i současných umělcích, kteří pracují s tématem krajiny a v krajině. Povídali jsme si na příklad o impresionismu, stěžejních představitelích tohoto směru, způsobu práce v plenéru atd. V praktické části jsme se učili dívat, vnímat světlo a stín, hloubku, vrstvení, strukturu a to vše jsme následně zkoušeli kresebně zaznamenat. Hodiny výtvarky jsou mimo budovu plné tvůrčích experimentů. Nás totiž baví být hraví!