Návštěva galerie


Návštěva Galerie Josefa Lieslera v Kadani

Druhý týden školního roku jsme v rámci výtvarné výchovy s 8. třídami zavítali do Galerie Josefa Lieslera. Zde probíhala výstava Pavla Rajdla zaměřená na obrazy a keramiku. Společně jsme kompletně prošli výstavním prostorem, kde jsme si zprostředkovávali autorovu tvorbu. Hovořili jsme o formální podobě i obsahových souvislostech prezentovaných děl. Žáci se zabývali charakteristickými rysy prací – kompozičními proporcemi, barevnou skladbou i tvůrčím rukopisem umělce. Veškerá činnost se zakládala na prolínání individuálních i skupinových aktivit. V závěru návštěvy proběhla hromadná slovní reflexe. Hovořili jsme o důležitosti přibližovat a vysvětlovat divákovi uměleckou tvorbu. Prohlídka děti seznámila se zajímavým tvůrcem a sklidila úspěch.