Návštěva domova pro seniory v Kadani


Dne 8. 10. 2019 žákyně devátých tříd navštívily Domov pro seniory v Kadani.
Prohlídka byla velice zajímavá. Děvčata se podrobně seznámila s životem klientů a chodem celého zařízení. Dívky nahlédly téměř do všech zákoutí a dveří domova. Při té příležitosti navštívily některé klienty na jejich pokojích. Příjemné a hezké prostředí dívky mile překvapilo. V souvislosti s volbou vhodného povolání se děvčata dozvěděla, jaké profese zde zaměstnanci vykonávají. Některým snad exkurze napomohla při výběru střední školy. Z prodejní výstavky výrobků seniorů si potom dívky odnášely drobné dárečky pro sebe a své blízké.
Mgr. Iva Kozáková
(kariérová poradkyně)