Vv – designeři dekorů


V závěru listopadu do naší školy zavítala Mgr. Martina Škopová, pedagožka ze Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské v Karlových Varech. Ta se svou oborovou specializací zaměřuje na design keramiky a porcelánu, konkrétně na dekorování. Plánovaná návštěva si zakládala na oboustranné kooperaci mezi oborovým odborníkem a pedagogem. Díky vzájemné spolupráci došlo v hodinách výtvarné výchovy v 7. B a 8.třídách k realizaci výtvarně-pedagogických zadání vytvořených konkrétně pro dané třídy. V obou případech byla pro žáky připravená odborná přednáška zaměřená na dekoraci porcelánu. Pověděli jsme si o zdobení podglazurovými barvami a kobaltem, podglazurovými solemi, zlatem a platinou. Dále jsme hovořili o naglazurové dekoraci a možnostech práce s ní.

Tvůrčí činnost žáků spočívala v náčrtcích vlastních dekorů na porcelán. V 7. B jsme připravovali návrhy na tři vázičky (naglazurový dekor, podglazurový dekor a kobalt v kombinaci se zlatem). V osmých třídách jsme tvořili dekor pro šapo – šálek a podšálek (naglazurový dekor v kombinaci se zlatem). Na závěr jsme naše výkony zhodnotili, provedli reflexi, sebereflexi a zpětnou vazbu. Společně jsme strávili příjemné chvíle u práce, která nás všechny bavila, za což tímto ještě jednou děkujeme!