Choroš 2019


Žáci 8. tříd (Eliška Macháčková, Michal Málek, Štěpán Doležal) a 9. tříd (Ema Šimůnková,
Aneta Svobodová, Kryštof Volf) se zúčastnili soutěže CHOROŠ 2019, kterou pořádá Střední
škola Schola Humanitas v Litvínově. Tříčlenná družstva absolvovala celkem 10 disciplín.
Úkoly se týkaly nejen poznávání rostlin a živočichů, ale své místo tu měly rovněž úlohy z
matematiky, chemie, dějepisu nebo zeměpisu. Došlo dokonce na německý i anglický jazyk.
Díky bezchybné organizaci a skvělé péči organizátorů jsme strávili úžasné odpoledne plné
bádání a dobrodružství. Už nyní se těšíme na další ročník.

Mgr. Horčicová