Vánoční návštěva v Barvičce


V předvánočním čase zavítali naši prvňáčci s pásmem písniček a tanečků do MŠ Barvička. Ukázali malým kamarádům a jejich paním učitelkám, co všechno se zvládli naučit. Za své vystoupení sklidili nadšený potlesk a velkou pochvalu.  Na zpáteční cestu do školy dostali zaslouženou sladkou odměnu – bonbónky. Pro všechny to bylo milé setkání.

Lada Pichlíková