Výsledky zápisu


Vážení rodiče,

v níže uvedeném odkazu najdete výsledky zápisu do 1. tříd. V seznamu jsou budoucí prvňáčci uvedeni pod registračním číslem, které jim bylo přiděleno při zápisu. Zveřejněním tohoto seznamu se považují rozhodnutí za oznámená. Originál rozhodnutí pro každého žáka je připraven v kanceláři školy a rodiče si ho mají možnost vyzvednout od 4. 5. 2020 vždy v pondělí a ve středu od 10 do 12 h (popř. po domluvě na tel. 731 411 905 i jindy).

Žádosti o odklad školní docházky zpracováváme, rozhodnutí obdrží žadatelé poštou.

Moc se těšíme na setkání s novými školáky. Společnou schůzku v současné době ještě udělat nemůžeme. Už ale víme, že v příštím roce budeme mít dvě 1. třídy. Předpokládáme, že počet žáků v každé z nich nepřesáhne číslo 20, což bude pro děti optimální. Učebny budou mít prvňáčci hned vedle heren školní družiny a těší se na ně paní učitelky Mgr. Lenka Kaiserová a Mgr. Kateřina Goldmannová. Další informace a doporučení pro Vás připraví paní učitelky a zveřejní je na našem webu během května.

Děkujeme Vám za projevenou důvěru a těšíme se na spolupráci.

Za celý pedagogický sbor Mgr. Alena Roubínová

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání do školního roku 2020/2021