Příprava na přijímací zkoušky


Vážení rodiče,

od 11. 5. je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků ve škole pro účely přípravy na přijímací zkoušky. Připravujeme otevření skupin o maximálním počtu 15 žáků. Do těchto skupin je třeba žáky přihlásit nejpozději k 6. 5. tak, abych mohla rozhodnout o zařazení k 11. 5. Pozdější zařazení do skupiny se dle pokynu MŠMT nepřipouští. Obsahem bude učivo českého jazyka a matematiky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.  Bližší informace dostali žáci od paní učitelky Sladké mailem. Vytisknutou přihlášku si můžete vyzvednout i u vchodu do hlavní budovy školy (vždy od 8 do 15 h).

Alena Roubínová