Vzdělávací aktivity od 25. 5. 2020


Vážení rodiče,

od pondělí 25. 5. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Návrat dětí je na základě dobrovolnosti. Je na rodičích zvážit, zda dítě do školy pošlou či nikoliv. Nadále budeme pokračovat i v distančním vzdělávání. 

Připravili jsme pro vás instrukce s přihláškou. Najdete je v příloze. V případě zájmu o školní docházku vyplněnou přihlášku vhoďte do schránky na budově školy. Při nástupu do školy bude třeba odevzdat ještě čestné prohlášení, ale to až 25. 5. 2020.

Prosím, abyste k vašemu rozhodnutí přistoupili velice zodpovědně. Přihláška je závazná. Nejzazší termín na její přijetí je 18. 5. 2020, ale prosím vás o odevzdání co nejdříve.

Děkuji za pochopení.

Alena Roubínová

Stáhnout přihlášku (732 kB, formát PDF)

Stáhnout čestné prohlášení (654 kB, formát PDF)

Leave a comment

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *