Předpokládaná organizace od 30. 11. 2020


Vážení rodiče, milí žáci,

konečně jsme se dočkali. I když s určitými omezeními, přesto se můžeme vrátit do lavic. Předpokládáme následující scénář.

Od  pondělí 30. 11. 2020 ve škole:

  • celý 1. stupeň
  • 9.A, 9. B

Od  pondělí 30. 11. 2020 rotační výuka:

  • 6.A, 7. A, 7. B ve škole v týdnu od 30. 11. do 4. 12. a následující týden distanční výuka atd.
  • 6.B, 8. A, 8. B distanční výuka v týdnu od 30. 11. do 4. 12. a následující týden výuka ve škole atd.

K příchodu tříd 1. st. do hlavní budovy bude vyhrazen čas od 7:50 do 8:00 h, 2. st. bude přicházet od 8:00 do 8:10 h.

Při příchodu si každý bude muset vydesinfikovat ruce a v průběhu dne si to několikrát zopakuje.

Činnost bude probíhat převážně v kmenových učebnách nebo venku. Ve všech prostorách školy bude nutné mít nasazenou roušku po celou dobu pobytu ve škole (výjimka bude možná jen při jídle a pití). Nezapomeňte na alespoň dvě čisté náhradní roušky v sáčku na den.

Při hodinách i o přestávkách budeme často a intenzivně větrat, zohledněte to při oblékání. Cvičební úbor žáci potřebovat nebudou. V případě příznivého počasí bude probíhat tělocvik venku formou vycházek. Opakování základního učiva zakomponujeme do co nejvíce hodin.

Stravování v jídelně bude umožněno jen žákům, kteří budou mít výuku ve škole. Žáci na distanční výuce budou mít možnost vyzvednout si oběd do jídlonosičů u zadního vchodu do ŠD v době od 11:30 do 12:00 h.

Obědy bude třeba přihlašovat přes www.strava.cz . Při výdeji bude nutná kartička, bez ní nebude možné oběd vydat.

Pobyt v družině nebude možný v běžných skupinách, nepůjde promíchávat žáky. Děti budou zůstávat většinou v kmenových třídách nebo venku.

V případě dotazů kontaktujte třídního učitele.

Těšíme se na vás!

Za celý pedagogický sbor Alena Roubínová