Třídní schůzky 24. 11. 2020


Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky, které proběhnou v úterý 24. listopadu 2020. Tentokrát se nesejdeme ve škole, ale setkáme se online. Informace k připojení a čas zahájení uvádíme v tabulce níže.

Program:

  • Aktuální informace k distanční výuce
  • Známky a hodnocení chování za 1. čtvrtletí 2020/2021
  • Elektronická ŽK
  • Školská rada
  • IX. třídy – informace výchovné poradkyně ohledně výběru a přihlášek na SŠ
  • Různé

Za celý pedagogický sbor Mgr. Alena Roubínová

zahájení

platforma

zveřejnění odkazu na připojení

1. A

18:00

ZOOM

eTřída

1. B

16:00

ZOOM

eTřída

2. A

15:30

ZOOM

eTřída

2. B

15:45

ZOOM

eTřída

3. A

16:00

ZOOM

eTřída

3. B

16:00

ZOOM

eTřída

4. A

15:45

ZOOM

eTřída

4. B

15:45

ZOOM

eTřída

5. A

16:30

MEET

Google Classroom kurz Přírodověda 5. A

5. B

16:30

MEET

Google Classroom kurz Přírodověda 5. B

6. A

16:00

MEET

Google Classroom kurz Anglický jazyk 6. A

6. B

16:30

MEET

Google Classroom kurz Český jazyk 6. B

7. A

16:30

ZOOM

Google Classroom kurz 7.A_občanská výchova

7. B

16:30

MEET

Google Classroom kurz 7. B Přírodopis

8. A

16:30

MEET

Google Classroom kurz 8. A Chemie

8. B

16:30

MEET

Google Classroom kurz 8. B Zeměpis

9. A

16:30

MEET

Google Classroom  kurz 9A Př