Organizace výuky od 4. 1. 2021


Od  pondělí 4. 1. 2021 bude výuka ve škole pro 1. a 2. ročník. Po celou dobu pobytu ve škole budou mít všichni povinnost nosit roušky a bude třeba přizpůsobit oblečení častému větrání. Obědy budou mít žáci 1. a 2. tříd přihlášené podle plateb. Překontrolovat nebo odhlásit stravu je možné přes www.strava.cz, kde je změny na 4. 1. 2021 třeba provést nejpozději 1. 1. 2021 do 10 h dopoledne.

K příchodu tříd 1. A a 2. A bude vyhrazen čas od 7:50 do 8:00 h, pro 1. B a 2. B pak od 8:00 do 8:10 h. Školní družina bude v provozu přihlášené žáky 1. a 2. tříd ve stejném režimu jako před vánočními prázdninami (žáci budou převážně v kmenových třídách a venku, nebudou se promíchávat).

Od  pondělí 4. 1. 2021 povinná distanční výuka 3. až 9. ročník podle pokynů na eTřídách (3. a 4. ročníky) a Google Classroom (5. až 9. ročníky). Rozvrh online hodin bude zveřejněn v těchto prostředích.

Žáci na distanční výuce mají možnost odebrání oběda do jídlonosičů, ale musí si ho předem přihlásit. Automaticky byly všem žákům 3. až 9. tříd obědy odhlášené. Oběd na pondělí 4. 1. 2021 je třeba přihlásit nejpozději 1. 1. 2021 do 10 h dopoledne přes www.strava.cz.

Výdej do jídlonosičů bude opět u zadního vchodu do jídelny u vedoucí školního stravování od 11.30 do 12.00 h.