Olympiáda v českém jazyku


Jako každoročně se naši žáci aktivně zúčastnili Olympiády v českém jazyku. Školní kolo prezenčně napsalo 40 žáků z 8. a 9. ročníků. Nejlepšího výsledku, a tedy postupu do dalšího kola dosáhli: Lucie Gieblová a Štěpán Doležal z IX. B.

V pondělí 25. 1. proběhlo okresní kolo. Poprvé se konalo v online prostředí. Díky svědomité přípravě obsadili z jedenatřiceti možných míst krásné 7. místo Lucka a 15. místo Štěpán. Oba potvrdili, že když se chce a poctivě pracuje, lze dosáhnout úspěchu i přes ztížené podmínky.

Lucko a Štěpáne, moc vám děkuji za vzornou reprezentaci školy a přeji, ať se daří i v jiných předmětech.                                                                                                                           

Jana Lukešová